ΑΡΧΙΚΗ arrow ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ
 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΥ
1)Αναμικτήρες ασβεστοπολτου
  Η μηχανή είναι κατασκευασμένη να πολτοποιεί μεγάλες ποσότητες πέτρας ασβέστη με ιδανικό τρόπο λόγο της κατασκευής της (καθέτου άξονος). Μετά από ολιγόλεπτη ακινησία της πέτρας μέσα στο μίξερ που περιέχει την ανάλογη ποσότητα νερού, τίθεται σε λειτουργία ο μηχανισμός ανάμιξης και το τριβείο.περισσότερες λεπτομέρειες...
 2)Τριβείο ασβεστοπολτού
  Το μηχάνημα τοποθετείται στο σημείο εξαγωγής του ασβεστοπολτού από τον αναμικτήρα. Σκοπός του είναι ο παραγόμενος πολτός πριν καταλήξει στους λάκκους να φυλακίζεται στο διάφραγμα και να στραγγαλίζεται από όπου εξέρχεται τελείως πολτοποιημένος χωρίς μπιμπίκια.
Ισχυρός πολύστροφος ηλεκτροκινητήρας σε συνδυασμό με 12 μαγγανιούχα σφυριά δίνουν θαυμάσια αποτελέσματα.

περισσότερες λεπτομέρειες...
 3)Δονητικό κόσκινο διαλογής καταλοίπων ασβεστογάλατος
  Για τη βελτίωση της ποιότητας του ασβεστοπολτού, χωρίς ανεπιθύμητες προσμίξεις όπως πχ άψητος ασβεστόλιθος, ξένες ύλες κλπ, πριν την είσοδο του ασβεστογάλατος στο τριβείο, παρεμβάλλεται ο διαλογέας καταλοίπων.
Ο διαλογέας είναι ένα σωστά μελετημένο μηχάνημα το οποίο συνεργάζεται άριστα με ένα ή δύο τριβεία συγχρόνως.

περισσότερες λεπτομέρειες...
 4)Γερανογέφυρες εξαγωγής ασβεστοπολτού από 1/2m3 – 2m3 με ένα ή δύο φορείς.
 

περισσότερες λεπτομέρειες...
 5)Μηχανές συσκευασίας ασβεστοπολτού

  Συνήθως χρησιμοποιούνται ως αποθήκες, έχουν σύστημα απόξεσης και η τροφοδοσία του ασβεστοπολτού γίνεται με αχιβάδα ή αντλία. Όταν βρίσκονται εκτός βιοτεχνίας η τροφοδοσία γίνεται με βυτία μεταφοράς. Διατηρούν τον ασβεστοπολτό πάντα φρέσκο και στη σωλήνα εξαγωγής τοποθετείται μετρητής (όταν ζητηθεί). Έχουν ειδική αντλία OMG που εκτοξεύει τον πολτό πέραν τον 8 μέτρων. Έτσι μπορούμε να γεμίζουμε βυτία βαρέλια και πάνω στο αμάξι μεγασάκους ή σάκους βαλβίδος ή σύρματος.

περισσότερες λεπτομέρειες...
 6)Μηχανές μεταφοράς ασβεστοπολτού

  Τα βυτία που παράγει η εταιρία μας, είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η κατασκευή τους γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει το πιστοποιητικό ISO 9001:2000 Όλα τα βυτία υπάγονται στο υπ΄ αριθμό: 1002880 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
Τα μηχανήματα συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, δικαιολογητικά και μελέτη για χρήση στο ΚΤΕΟ.

περισσότερες λεπτομέρειες...
 7)Αντλία αναρρόφησης ασβεστοπολτού, τύπου ΝΕ

  Η αντλία N.E. MONOPUMPS καλύπτει ευρύτερο πεδίο χρήσεων σε πολλούς κλάδους της βιοτεχνίας και ειδικότερα στις ασβεστοποιίες για την άντληση και μεταφορά ασβεστοπολτού μέσα από τις δεξαμενές.
Ο τύπος Ν.Ε. είναι υποβρύχιος και είναι ενδεδειγμένος για πυκνόρρευστα υλικά με περιεκτικότητα στερεών σωμάτων.
Συνεργάζεται με βυτία μεταφοράς ασβεστοπολτού αντικαθιστώντας τα μέχρι σήμερα συστήματα φόρτωσης (αχιβάδες κλπ).
περισσότερες λεπτομέρειες...
 8)Αντλία αναρρόφησης ασβεστογάλακτος, τύπου CMO

  Η αντλία είναι κατασκευασμένη να αναρροφά το ασβεστόγαλα μετά από το τριβείο και να το στέλνει στους λάκκους όταν αυτοί είναι σε μεγάλη απόσταση από το μίξερ ή έχουν μεγάλη υψομετρική διαφορά. Συνεργάζεται με δεξαμενή η οποία έχει πλωτήρα για τη ρύθμιση της ποσότητας. Αυτή λειτουργεί αυτόματα και στέλνει ομαλά το ασβεστόγαλα στους λάκκους με δίκτυο σωλήνων. Η εν λόγο αντλία χρησιμοποιείται και για μεταγγίσεις ασβεστοπολτού, ή άλλων πυκνόρρευστων υλικών Η αντλία είναι ηλεκτροκίνητη και κατασκευάζεται σε διάφορους τύπους ανάλογα με την παροχή που επιθυμούμε.
περισσότερες λεπτομέρειες...
 9)Αυτόματα συγκροτήματα ασβεστοπολτού παραγωγής από 10-50 ton πέτρας

   Ο αναμικτήρας στηρίζεται σε μεταλλική βάση καθώς και το κόσκινο, το τριβείο και όλα τα παρελκόμενα και βοηθητικά μηχανήματα, όπως φρεάτιο, αντλία νερού, βάνα εξαγωγής & αυτοματισμοί καθώς και σύστημα εξαγωγής καταλοίπων. Το συγκρότημα λειτουργεί με κόσκινο και ένα τριβείο ή δύο τριβεία τελείως αυτόματα. Ο διαχωριστής των ανεπιθύμητων προσμίξεων από το κόσκινο μηδενίζει τις φθορές του τριβείου και βελτιώνει ακόμη περισσότερο την ποιότητα του ασβεστοπολτού.

περισσότερες λεπτομέρειες...
 10)Ημιαυτόματα συγκροτήματα ασβεστοπολτού

  Ο αναμικτήρας στηρίζεται σε μεταλλική βάση, καθώς και το τριβείο. Συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα και βοηθητικά μηχανήματα, όπως αντλία νερού, ηλεκτρικούς πίνακες, φρεάτιο υποδοχής & διανομής ασβεστογάλατος προς τους λάκκους, καθώς και σύστημα εξαγωγής καταλοίπων, όταν ζητηθεί.περισσότερες λεπτομέρειες...