ΑΡΧΙΚΗ arrow ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ arrow Αυτόματα συγκροτήματα ασβεστοπολτού

Αυτόματα συγκροτήματα ασβεστοπολτού παραγωγής από 10-50 ton πέτρας

Τα αυτόματα συγκροτήματα ασβεστοπολτού κατασκευάζονται σε τρείς τύπους. ATB2, ΑΤΒ4-S και AT5.

Σύντομη περιγραφή  ATB2

Ο αναμικτήρας στηρίζεται σε μεταλλική βάση καθώς και το κόσκινο, το τριβείο και όλα τα παρελκόμενα και βοηθητικά μηχανήματα, όπως φρεάτιο, αντλία νερού, βάνα εξαγωγής & αυτοματισμοί καθώς και σύστημα εξαγωγής καταλοίπων. Το συγκρότημα λειτουργεί με κόσκινο και ένα τριβείο ή δύο τριβεία τελείως αυτόματα. Ο διαχωριστής των ανεπιθύμητων προσμίξεων από το κόσκινο μηδενίζει τις φθορές του τριβείου και βελτιώνει ακόμη περισσότερο την ποιότητα του ασβεστοπολτού. Επίσης το ασβεστόγαλα πηγαίνει προς τους λάκκους με απλή ροή ή μέσω ειδικής αντλίας με πίεση σε μεγάλες αποστάσεις όταν ζητηθεί.

Ένα ολοκληρωμένο αυτόματο συγκρότημα συνοδεύεται:

 1. Από το σιλό αποθήκη ασβεστόπετρας.
 2. Αυτόματο τροφοδότη σταθερής ροής.
 3. Ταινία κλειστού τύπου μεταφοράς και τροφοδοσία της ασβεστόπετρας στο μίξερ.
 4. Σύστημα σωληνώσεων και φρεατίων για τη διανομή του γαλακτώματος στους λάκκους.
 5. Γερανογέφυρα με υδραυλική αχιβάδα και όλα τα παρελκόμενα.
 6. Κεντρικό πίνακας – κομπιούτερ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΧΩΡ. ΝΕΡΟΥ ΗΡ ΗΡ ΤΡΙΒΕΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΠΕΤΡΑΣ/8ΩΡΟ
ΑΤΒ2 automatic 2500 9,8 20 20 15-20 ΤΟΝ


Σύντομη περιγραφή ΑΤΒ4-S

Το συγκρότημα λειτουργεί φουλ αυτόματα. Έχει μεγάλη παραγωγική ικανότητα, και το παραγόμενο γαλάκτωμα είναι υψηλών προδιαγραφών.
Γενικότερα το συγκρότημα περιλαμβάνει:
 1. Το κυρίως μίξερ, 2 κάθετων αξόνων τη μεταλλική βάση και το σύστημα αυτόματης εξαγωγής του γαλακτώματος, κλίμακα ελέγχου, αντλία τροφοδοσίας νερού, καθώς και το σύστημα εξαγωγής καταλοίπων από το μίξερ.
 2. Την μεταφορική ταινία κλειστού τύπου, το σιλό αποθήκη της ασβεστόπετρας, καθώς και τον αυτόματο τροφοδότη σταθερής ροής
 3. Το δονητικό κόσκινο με τη βάση καθώς και την αποθήκη που οδηγεί το γαλάκτωμα στα διπλά τριβεία
 4. Χόπερ για την υποδοχή του γαλακτώματος από τα τριβεία και ειδική αντλία αυτομάτου λειτουργίας για την τροφοδοσία του γαλακτώματος προς τους λάκκους.
 5. Δίκτυο μεταλλικών σωληνώσεων και βάνες για την ελεγχόμενη ροή, προς τους λάκκους
 6. Γερανογέφυρα με υδραυλική αχιβάδα και όλα τα παρελκόμενα για τον ακίνδυνο χειρισμό, πάνω σε διάδρομο ασφαλείας, μίας, δύο ή τριών σειρών λάκκων
 7. Τέλος το συγκρότημα περιλαμβάνει, τον κεντρικό πίνακα ελέγχου και λειτουργίας του συγκροτήματος καθώς και όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΜΙΞΕΡ 2 ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΤΥΠΟΣ   ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ Μ 3   ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΥΨΟΣ >ΗΡ ΜΙΞΕΡ >  >2X25 >HP ΔΟΝ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
  ΑΤΒ4- S automatic   >20   >2500   >5000   >2 0 00   >50   >  50 ΤΟΝ ΠΕΤΡΑ/8ΩΡΕΣ

Σύντομη περιγραφή ΑΤ5 ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ

Το μηχάνημα στηρίζεται σε βάση μεταλλική καθώς και τα βοηθητικά μηχανήματα όπως το κόσκινο και το τριβείο. Φέρει σιλό αποθήκη ασβεστόπετρας, τροφοδότη και ταινία για την τροφοδοσία του αναμικτήρα. Η ρύθμιση των στροφών γίνεται με inverter από τον κεντρικό πίνακα. Για την εξαγωγή της άψητης πέτρας και των ξένων προσμίξεων δεν χρειάζεται αλλαγή περιστροφής και αυτό γίνεται κατά βούληση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ
ΜΗΚΟΣ ΜΙΞΕΡ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
ΗΡ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ/8ΩΡΟ
ΑΤ5 3,5m 6,20 m
13 m
33,5hp 30ton περίπου