ΑΡΧΙΚΗ arrow ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΑ arrow Αυτόματες πρέσσες παραγωγής
Αυτόματες πρέσες παραγωγής τσιμεντοπροϊόντων
Οι μηχανές είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους τύπους:
EL 10,  EL 12,  EL 14,  EL  18

Σύντομη περιγραφή μηχανής


Είναι μία μοντέρνα μηχανή φουλ αυτόματη
 • Είναι μεγάλης παραγωγικής ικανότητας
 • Έχει πλαστικούς τροχούς
 • Βάκτρα και σημεία τριβής χρωμιούχα
 • Κοχλίες και περικόχλια ανοξείδωτα
 • Κεντρικό πίνακα με προγραμματιστή και αυτόματο χειριστήριο DANFFOSS
 • Ανεξάρτητη σφραγίδα με δύο δονητές και δύο στη μήτρα, σταθερής συχνότητας και λειτουργούν την ίδια στιγμή.
 • Υδραυλική πίεση μέτρια 150bar
 • Εναλλακτικό πρόγραμμα
 • Σταθερό υδραυλικό σύστημα
 • Αυτόματη διόρθωση πορείας, αμφίπλευρη και προστασία σύγκρουσης
 • Αυτόματος έλεγχος πίστας και υλικού τροφοδοσίας
 • Μικρή και φιλική συντήρηση
 • Υψηλή ασφάλεια στη λειτουργία σύμφωνα με τους διεθνής και ελληνικούς κανονισμούς
Παράγει τα προϊόντα σε πίσσα από μπετόν και λειτουργεί εντός ή εκτός του κτιρίου. Η τροφοδοσία επιτυγχάνεται με περονοφόρο όχημα, στο οποίο προσαρμόζεται κάδος μεταφοράς.


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος μηχανής 3,02m
Πλάτος μηχανής 2,50m
Μέγιστο ύψος 2.80m
Μέγιστο πλάτος καλουπιού 1.32m
Μέγιστο ύψος 0.35m
Μέγιστο μήκος καλουπιού 0.90m
Βάρος μηχανής με καλούπι 4.650kg

Τροφοδοσία ρεύματος

Αντλία 10HP
Ηλεκτρομειωτής κίνησης 3HP
Δονητές κεφαλής 2X2HP
Δονητές καλουπιού 2X2HP
Καλώδιο τροφοδοσίας 380V - 4x6

Παραγόμενα Προϊόντα

 • Τσιμεντόλιθοι – κιζηρόλιθοι όλων των τύπων
 • Καμινάδες όλων των τύπων
 • Κράσπεδα πεζοδρομίου
 • Κράσπεδα πάρκου
 • Σωλήνες (κιούγκια) κλπ