ΑΡΧΙΚΗ arrow ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΑ arrow Μηχανές παραγωγής πασσάλων
Μηχανές παραγωγής πασσάλων

Μηχανή Παραγωγής πασσάλων

Μηχανή Παραγωγής πασσάλων ΑΚ4

Η μηχανή είναι υδραυλικής λειτουργίας. Φέρει υδραυλικό χειριστήριο με το οποίο γίνονται όλες οι κινήσεις της μηχανής, εκτός της αποθήκης υλικού (σιλό) το οποίο είναι ηλεκτροκίνητο. Το σιλό μετακινείται προς όλες τις κατευθύνσεις και  τροφοδοτεί το καλούπι με έτοιμο υλικό. Η πόρτα του σιλό είναι υδραυλική. Φέρει ενσωματωμένο κομπρεσέρ και πιστόλι(πετρελιέρα) για την λίπανση του καλουπιού. Παράγει τσιμεντοπροϊόντα με μέγιστο μήκος 4μ Έχει μεγάλη παραγωγική δυνατότητα, τα δε προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας και αντοχής. Παράγει πασσάλους ακτινιδίων 4 τεμάχια ανά κύκλο και πασσάλους αμπελιών ή περίφραξης 12 τεμάχια ανά κύκλο.
Μηχανή Παραγωγής πασσάλων

Μηχανή Παραγωγής πασσάλων Α6

Μηχανή Παραγωγής πασσάλων Α6Η μηχανή είναι υδραυλικής λειτουργίας. Φέρει υδραυλικό χειριστήριο με το οποίο γίνονται όλες οι κινήσεις της μηχανής .Φέρει σταθερό σιλό για την τροφοδοσία του καλουπιού με έτοιμο υλικό. Το άνοιγμα της πόρτας του σιλό γίνετε υδραυλικά. Έχει ενσωματωμένο κομπρεσέρ και πιστόλι (πετρελιέρα) για την λίπανση του καλουπιού. Παράγει τσιμεντοπροϊόντα με μέγιστο μήκος 2μ. Έχει μεγάλη παραγωγική δυνατότητα, τα δε προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας και αντοχής. Παράγει πασσάλους αμπελιών ή περίφραξης καθώς και πρέκια. Ανά κύκλο παράγει 6 τεμάχια πασσάλους.

Μηχανή Παραγωγής πασσάλων

Μηχανή Παραγωγής πασσάλων

Η μηχανή είναι δονητική και αποτελείται από τα εξής μέρη:
  1. δονητικό τραπέζι
  2. σιλό αποθήκη
  3. καλούπι πασσάλων
  4. καρότσι μεταφοράς
  5. ηλεκτρικός πίνακας
Παράγει όλους τους τύπους πασσάλων:
Περίφραξης, αμπελιών, ακτινιδίων, κρασπέδων πάρκων, διακοσμητικών κλπ.