ΑΡΧΙΚΗ arrow ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 1) Αυτόματες πρέσες παραγωγής τσιμεντοπροϊόντων.
  Είναι μία μοντέρνα μηχανή φουλ αυτόματη.

   1)Είναι μεγάλης παραγωγικής ικανότητας.
   2)Έχει πλαστικούς τροχούς.
   3)Βάκτρα και σημεία τριβής χρωμιούχα.περισσότερες λεπτομέρειες...
 2) Ημιαυτόματες πρέσες παραγωγής τσιμεντοπροϊόντων

   Λειτουργεί σε υπαίθριους ή σκεπαστούς χώρους και αφήνει τα παραγόμενα προϊόντα επάνω σε πίστα, αφού πρώτα δονηστούν. Είναι απλή στο χειρισμό και η τροφοδοσία της επιτυγχάνεται με καρότσι – σέσουλα που συνοδεύει το μηχάνημα
Είναι υδραυλικής λειτουργίας και έχει αυξημένη παραγωγική δυνατότητα. Ο χειρισμός της μηχανής γίνεται από το κάθισμα που βρίσκεται μπροστά στους μοχλούς του υδραυλικού χειριστηρίου.
περισσότερες λεπτομέρειες...
 3) Πρέσες παραγωγής πλακών πεζοδρομίου και κυβολίθων

  Η μηχανή είναι ημιαυτόματη ηλεκτροκίνητη υδραυλικής λειτουργίας.
Έχει δοχείο και αντλία ελαίου και όλες οι κινήσεις γίνονται με υδραυλικό χειριστήριο πλήρη ηλεκτρικό πίνακα, σιλό αποθήκη υλικού και συρτάρι τροφοδοσίας.
Παράγει πλάκες πεζοδρομίου 50Χ50cm και 40Χ40cm δύο ανά κύκλο λειτουργίας καθώς και ταρατσόπλακες, σκέπαστρα ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ
Επίσης παράγει όλους τους τύπους οδομπλόκ (κυβολίθων), κρασπεδάκια
περισσότερες λεπτομέρειες...
4) Αναμικτήρες μπετού 375, 500-750-1000

  Ο αναμικτήρες στηρίζεται σε μεταλλική βάση. Φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση, πίνακα χειρισμού καθώς και χόπερ εξαγωγής, ετοίμου υλικού. Η πόρτα εξαγωγής είναι ηλεκτρική, ο δε αναμικτήρες φέρει ενσωματωμένη αντλία νερού και δίκτυο σωλήνων διανομής του νερού στη μάζα του υλικού. Η σκάφη της μηχανής κατασκευάζεται με επένδυση ή χωρίς (πυθμένα & τοιχώματα) με ανθεκτικό φύλλο μετάλλου. Οι ράβδοι ανάμιξης είναι από χάλυβα μεγάλης αντοχής. Η σωστή διάταξη που έχουν τα πτερύγια παράγουν υψηλής ποιότητας έτοιμο υλικό.
περισσότερες λεπτομέρειες...
 5) Μηχανή παραγωγής τσιμεντοσωλήνων

  Το συγκρότημα αποτελείτε από:
  • Κυρίως μηχανή
  • Καμπάνες - καλύμματα - πτερύγια
περισσότερες λεπτομέρειες...
 6) Μηχανή παραγωγής πασσάλων

  Η μηχανή είναι δονητική και αποτελείται από τα εξής μέρη: α)δονητικό τραπέζι β)σιλό αποθήκη γ)καλούπι πασσάλων δ)καρότσι μεταφοράς ε)ηλεκτρικός πίνακας
Παράγει όλους τους τύπους πασσάλων:
Περίφραξης, αμπελιών, ακτινιδίων, κρασπέδων πάρκων, διακοσμητικών κλπ.


περισσότερες λεπτομέρειες...
 7) Μηχανές συσκευασίας αδρανών υλικών, σε κοινούς σάκους και μεγασάκους
  Η μηχανή φέρει σιλό-αποθήκη στηριγμένο σε πλαίσιο ειδικής κατασκευής ώστε να μην κατακρατεί καμία ποσότητα αδρανών υλικών.
Ισχυρός ηλεκτρομειωτής συνδέεται μέσω κόμπλερ με τον άξονα ανάδευσης.
Ειδικά πτερύγια εξαναγκάζουν το υλικό να εξέλθει από το στόμιο και από εκεί στο σάκο συσκευασίας.


περισσότερες λεπτομέρειες...
8) Αυτόματα συγκροτήματα τσιμεντοπροϊόντων και ετοίμου σκυροδέματος, με 2 ή 3 οριζόντια σιλό αδρανών

 


περισσότερες λεπτομέρειες...