ΑΔΑΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΚΕ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΥ

Η εταιρία ΑΔΑΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΚΕ ιδρύθηκε το 1974 στον Βόλο, με σκοπό την σχεδίαση και κατασκευή Συγκροτημάτων Παραγωγής Τσιμεντοπροϊόντων, Ασβεστοποιίας, Ετοίμου Σκυροδέματος και άλλων Μεταλλικών Κατασκευών.

Σήμερα, διανύοντας την τρίτη δεκαετία εργασιών και προσφοράς στον Ελλαδικό χώρο, έχει ήδη ξεκινήσει εξαγωγικές δραστηριότητες σε αγορές των Βαλκανίων και άλλων χωρών του εξωτερικού. Η εταιρία μας μελετά και κατασκευάζει αυτόματα μηχανήματα νέας τεχνολογίας τσιμεντοπροϊόντων όπως πρέσες τσιμεντολίθων, αναμικτήρες μπετού, μεταφορικές ταινίες και γερανογέφυρες, σιλό μεταφοράς και αποθήκευσης αδρανών υλικών, μηχανήματα ετοίμου σκυροδέματος, μηχανήματα πλακοποιίας όπως πρέσες πλακών και παβέ πεζοδρομίου, μηχανήματα ασβεστοπολτού όπως αναμικτήρες ασβεστοπολτού, σιλό συσκευασίας και μεταφοράς ασβεστοπολτού, κλπ.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρίας καλύπτουν συνολικό εμβαδόν μεγαλύτερο των 1000 τ.μ., σε ιδιόκτητο οικόπεδο 6 στρεμμάτων, κοντά στην πόλη του Βόλου και στη Βιομηχανική περιοχή, έναντι της Χαλυβουργίας.